Produkcja

Produkcja

jako podstawowy składnik przetworzoną glinę ogniotrwałą o wysokiej zawartości tlenku glinu (Al2O3).

To dzięki niemu ceramika wykazuje odpowiednie właściwości akumulacji ciepła i jego obecności zawdzięcza swoją odporność zarówno na działanie ognia jak i odporność na wysokie temperatury i gwałtowne jej zmiany.

Proces produkcji oparty jest na formowaniu, suszeniu, utwardzaniu i wygrzewaniu w specjalnie zaprojektowanych do tego celu piecach. Odpowiedni dobór mieszanki w połączeniu  z zastosowaną autorską technologią pozwala na wieloletnie użytkowanie kształtek przy zachowaniu ich właściwości akumulacyjnych oraz  walorów estetycznych.